Ajok.

Kaikkien kerhon kokeiden osallistumismaksut tilille FI15 5600 0540 1934 33

Maksun viitenumero kaikissa kokeissa 1973